ยินดีต้อนรับสู่ www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
ผกก.สภ.เมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

ภาพกิจกรรมทั่วไป

ผู้เข้าชม 3,400
ยินดีต้อนรับสู่ สายตรวจประจำตำบลน้ำรึมร.ต.ต.ชวชาติ  ศรีลารักษ์
รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก
หัวหน้าสายตรวจประจำตำบลน้ำรึมด.ต.ปวีณ์กร  กล่ำเชาว์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
รอง หน.สายตรวจประจำตำบลน้ำรึม
ภาพกิจกรรมร่วมประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมการปฏิบัติงาน การทำ 5 ส.
ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลน้ำรึมภาพกิจกรรมนโยบาย ลด ละ เลิก อบายมุข ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น

ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557  ต.น้ำรึมร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ต.น้ำรึม


ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยม
21 - 23 เมษายน 2557
กิจกรรมหน่วยบริการประชาชนตำบลน้ำรึม    
ร.ต.ต.ชวชาติ  ศรีลารักษ์ รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก , ร.ต.ต.ฉัตรชัย  เฟื่องฟอง  รองสว(ป.)สภ.เมืองตาก  , ด.ต.ปวีกรณ์  กล่ำเชาว์ ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เมืองตาก ออกพบปะตรวจเยี่ยมร้านค้าแหล่งรับซื้อของเก่า หมู่ 6 บ้านคลองขยางโพรง  และ หมู่ 7 บ้านเนินมะคึก  ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก จำนวน  4 ราย ได้ให้คำแนะนำการระวังการรับซื้อของโจรซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของกิจการเป็นอย่างดี
สายตรวจน้ำรึมรักษาความสงบเรียบร้อยการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โดยสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์,สหภาพแรงงานผู้บริหารโตโยต้าประเทศไทย มีการมอบอุปกรณ์เครื่องใช้,ด้านการศึกษา,กีฬา ฯลฯ คณะครูนักเรียน,หน.ราชการ,ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ,มีนายกมล  รอดประสิทธ์ .ฝ่ายจัดตั้งและคุ้มครอง สหพันธ์โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยเป็นประธาน

หน่วยบริการประจำตำบลน้ำรึม ดำเนินกิจกรรม 5 ส. เนื่องในวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2557
ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 6  ตุลาคม 2557
กิจกรรม Big Clenning Day  วันที่ 7 ตุลาคม 2557

ร่วมกิจกรรมกีฬาสี ร.ร.อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
10 ตุลาคม 2557