ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภ.เมืองตาก www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
ผกก.สภ.เมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

ข้าราชการตำรวจ ดีเยี่ยม

ผู้เข้าชม 9,609
ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองตาก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติตน ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรรณของตำรวจ
ประจำปี 2556
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
ในระดับ
ดีเยี่ยม

ร.ต.ต.สมัย  คารวะวงศ์  รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก 
เข้ารับใบประกาศ ที่ ศฝร.ภ.6 

เมื่อวันที่  12  ก.ย.2556