ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภ.เมืองตาก www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.เดชชาติ วัฒนพนม
ผกก.สภ.เมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

เกียรติประวัติของหน่วย

ผู้เข้าชม 3,666
เกียรติประวัติ ของ สภ.เมืองตาก
ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561


งานป้องกันปราบปรามดีเด่น ภ.6

งานยกระดับการบริการประชาชนดีเด่น ภ.6


ปีงบประมาณ 2560ประกวดการฝึกรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภ.6