สภ.เมืองตาก ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ติดต่อธุรการงานป้องกันปราบปราม ชั้น 3

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
ผกก.สภ.เมืองตาก

สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

ตำรวจดีเด่น

ผู้เข้าชม 4,360
ข้าราชการตำรวจดีเด่น รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค.2555 - 31 มี.ค.2556 )

ด.ต.หญิงมะลิวรรณ  ชาวรัตนพันธุ์  ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
ส.ต.อ.อภิวัฒน์  ถาวร  ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก


ด.ต.ประหยัด  แก้วสุข  ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
ด.ต.กนก  อินทร์ยา  ผบ.หมู่ ( ป.) สภ.เมืองตากด.ต.ชุมพร  เชื้อทอง ผบ.หมู่ ( จร.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.สายลม  รอดมา ผบ.หมู่(สส.)สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.สุรศักดิ์  ด่อนแผ้ว พงส.สภ.เมืองตาก


ด.ต.สมบัติ  นิรมย์มณี  ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก


พ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม  ผกก.สภ.เมืองตาก  มอบใบประกาศเกียรติคุณ