สภ.เมืองตาก ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ติดต่อธุรการงานป้องกันปราบปราม ชั้น 3

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
ผกก.สภ.เมืองตาก

สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

กต.ตร.สภ.เมืองตาก ดีเด่น

ผู้เข้าชม 2,073

กต.ตร.ดีเด่น ปี 2555

นายสมชาย  วิมลสมบัติ กต.ตร.สภ.เมืองตากได้รับคัดเลือกเป็น กต.ตร.ดีเด่น ประจำปี 2555