สภ.เมืองตาก ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ติดต่อธุรการงานป้องกันปราบปราม ชั้น 3

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
ผกก.สภ.เมืองตาก

สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

ศปก.สภ.เมืองตาก

ผู้เข้าชม 6,183
ศูนย์ปฏิบัติการ สถานีตำรวจภูธรเมืองตากห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองตากแผนที่สถานการณ์ 1 :50,000 แผนที่เขตเทศบาลเมืองตากแผนที่แสดงเขตพื้นที่รับผิดชอบ สภ.เมืองตากนาฬิกาอาชญากรรม


ศปก.สภ.เมืองตาก เปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์การชุมนุม

พ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม  ผกก.สภ.เมืองตาก ประชุมเฝ้าฟัง ณ ศปก.สภ.เมืองตาก