ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภ.เมืองตาก www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
ผกก.สภ.เมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

ประวัติสถานีตำรวจ

ผู้เข้าชม 6,425

สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก  มีชื่อเดิมว่า  “สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตาก” ตั้งอยู่บริเวณหลังศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลเมืองตาก ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๔๕๗ มี ร.ต.อ.ขุนคณานุบาล เป็นผู้บังคับกองคนแรก เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๐      
          พ.ศ.2509 จังหวัดตาก  ได้รับงบประมาณการก่อสร้างสถานที่ราชการตามผังเมืองใหม่ จึงได้ย้ายมาก่อสร้างบนที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ ตก ๔๓ เนื้อที่ขอใช้ทำประโยชน์ 4 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๗ ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง (พิกัด เอ็นยู 137661) เป็นอาคารแบบตึก ๒ ชั้น ทรงปั้นหยา มีมุขหน้าหนึ่งมุข ชั้นบนมี ๖ ห้อง ชั้นล่างมี ๕ ห้อง งบประมาณในการก่อสร้าง 686,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๙ และในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้รับงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ในการปรับปรุงอาคารที่ทำการ
          พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างที่ทำการ เป็นอาคารตึก ๔ ชั้น ขนาดใหญ่ทดแทนอาคารเดิมที่รื้อถอนโดยทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แต่การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณผูกพัน ๓๐,๗๓๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการก่อสร้างต่อ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
          ปัจจุบันพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรเมืองตาก อยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงเลขที่ ตก ๔๓ ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งอยู่ในที่ดินของวัดเชตวัน (ร้าง) ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ