ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภ.เมืองตาก www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
ผกก.สภ.เมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

การติดต่อสื่อสาร

ผู้เข้าชม 2,452
ติดต่อสื่อสาร สภ.เมืองตาก
 โทรศัพท์ หมายเลข
055-511355 โทรสาร 055-513873
ผู้บังคับบัญชา
                พ.ต.อ.ชูสิทธิ์  วงษ์บุรี ผกก.สภ.เมืองตาก                                                โทร.081-8876965

               พ.ต.ท.กมลฐพัฒน์  ภูสินธนปวรรัช รอง ผกก.ป.สภ.เมืองตาก โทร.099-8933614

พ.ต.ท.จาตุรนต์  ปัจฉิม รอง ผกก.สส.สภ.เมืองตาก โทร.085-8545050
พ.ต.ท.ภีมะพงศ์  มัดจุ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก โทร.081-5341718