ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภ.เมืองตาก www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.เดชชาติ วัฒนพนม
ผกก.สภ.เมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

ตรวจสอบประวัติรับราชการ

ผู้เข้าชม 2,978
ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติรับราชการ
ติดต่อ งานอำนวยการ ชั้น 2
รายละเอียด ตามเอกสาร