สภ.เมืองตาก ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ติดต่อธุรการงานป้องกันปราบปราม ชั้น 3

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
ผกก.สภ.เมืองตาก

สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ

ผู้เข้าชม 381
โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญขั้นตอนการดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1.ติดต่อธุรการงานป้องกันปราบปราม ชั้น 3  เพื่อขอรับแบบฟอร์มกรอกข้อมูล

แบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการ (ผนวก ก)


แผนผังบ้านเข้าร่วมโครงการ

แบบฟอร์มใบตอบรับ(ผนวก ข)