ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภ.เมืองตาก www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
ผกก.สภ.เมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ

ผู้เข้าชม 2,332
โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญขั้นตอนการดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1.ติดต่อธุรการงานป้องกันปราบปราม ชั้น 3  เพื่อขอรับแบบฟอร์มกรอกข้อมูล

แบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการ (ผนวก ก)


แผนผังบ้านเข้าร่วมโครงการ

แบบฟอร์มใบตอบรับ(ผนวก ข)