ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภ.เมืองตาก www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.เดชชาติ วัฒนพนม
ผกก.สภ.เมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

สายตรวจประจำตำบลไม้งาม สภ.เมืองตาก


ร.ต.ท.สมยศ กาวี
รอง สว.(สส.)สภ.เมืองตาก

ร.ต.ท.มนตรี โชติกะ
รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก