สภ.เมืองตาก ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ติดต่อธุรการงานป้องกันปราบปราม ชั้น 3

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
ผกก.สภ.เมืองตาก

สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

ชุด ชมส.สภ.เมืองตาก สภ.เมืองตาก


พ.ต.ต.บุศริน คีรีเพ็ชร
สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.ภุฒชงค์ ศรีแสงจันทร์
รอง สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.อภิชาติ ปัดภัย
รอง สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.ท.จำรัส อินทวงค์
รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก

ร.ต.ท.กมล กาวี
รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก

ร.ต.ต.มนูญ เชยสุงเนิน
รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.สุชาติ เขียวสีทอง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.สุกิจ มหาวัน
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.หญิงนภาภรณ์ พุทธวงศ์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.สุทธิศักดิ์ รอดเรือง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก