ยินดีต้อนรับสู่ www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
ผกก.สภ.เมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

ชุด ชมส.สภ.เมืองตาก สภ.เมืองตาก


พ.ต.ต.ปัณณทัต สมบูรณ์
สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.ภุฒชงค์ ศรีแสงจันทร์
รอง สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.อภิชาติ ปัดภัย
รอง สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.ท.จำรัส อินทวงค์
รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก

ร.ต.ท.กมล กาวี
รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก

ร.ต.ต.มนูญ เชยสุงเนิน
รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.สุชาติ เขียวสีทอง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.สุกิจ มหาวัน
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.หญิงนภาภรณ์ พุทธวงศ์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.สุทธิศักดิ์ รอดเรือง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก