ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภ.เมืองตาก www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.เดชชาติ วัฒนพนม
ผกก.สภ.เมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

ชุด ชมส.สภ.เมืองตาก สภ.เมืองตาก


พ.ต.ท.ศุภิชัย กันหา
สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.ภุฒชงค์ ศรีแสงจันทร์
รอง สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.อภิชาติ ปัดภัย
รอง สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.ท.จำรัส อินทวงค์
รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก

ร.ต.ท.มนูญ เชยสุงเนิน
รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก

ร.ต.ท.กมล กาวี
รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก

ส.ต.อ.นัธทวัฒน์ สิริกุลภิวรรธน์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ส.ต.ท.อภินันท์ เมืองจันทร์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ส.ต.ต.ปรีชา โทนสังข์อินทร์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก