สภ.เมืองตาก ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ติดต่อธุรการงานป้องกันปราบปราม ชั้น 3

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
ผกก.สภ.เมืองตาก

สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

งานสายตรวจ ชุดที่ 4 สภ.เมืองตาก


ร.ต.ท.เชาวลิต อภัยภักดิ์
รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.ไสว เครือวัล
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.นพพนธ์ สิริสุขสมจิตร
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

จ.ส.ต.วสิษฐ์ หลงสมัน
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

จ.ส.ต.เพชร สุภาโท้
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ส.ต.ท.ปวกร พุกเกลี้ยง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ส.ต.ท.นัฐกรณ์ แสงจันทร์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก