สภ.เมืองตาก ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ติดต่อธุรการงานป้องกันปราบปราม ชั้น 3

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
ผกก.สภ.เมืองตาก

สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

งานสายตรวจ ชุดที่ 3 สภ.เมืองตาก


ร.ต.ต.คำพล โคยามา
รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.ธนกฤต ไชยทองศรี
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.วรวุฒิ ทิพยะจันทร์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

จ.ส.ต.คณาธิป ทับประดิษฐ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ส.ต.ท.วันชัย เถื่อนรักษ์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ส.ต.ท.ชัยรัตน์ ขำเน่า
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ส.ต.ท.นัทธวัฒน์ สิริกุลภิวรรธน์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก