ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภ.เมืองตาก www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
ผกก.สภ.เมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

งานสายตรวจ ชุดที่ 3 สภ.เมืองตาก


ร.ต.อ.สิทธิชัย ทำอินแก้ว
รอง สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.ต.คำพล โคยามา
รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.สุชาติ เขียวสีทอง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.ชูศักดิ์ ดวงตา
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ส.ต.อ.อธิปัตย์ ชูเคร็จ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ส.ต.ท.ศราวุธ พิลาทอง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก