สภ.เมืองตาก ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ติดต่อธุรการงานป้องกันปราบปราม ชั้น 3

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
ผกก.สภ.เมืองตาก

สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

งานสายตรวจ ชุดที่ 2 สภ.เมืองตาก


ร.ต.ต.สุชาติ ต๊ะถิน
รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.มนัส ติแก้ว
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.กนก อินทร์ยา
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.สุชาติ เขียวสีทอง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.วุฒิโชค หล้าวงศ์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.สมนึก โปต๊ะ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ส.ต.ท.ธวัชชัย จันตะวงษ์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก