ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภ.เมืองตาก www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
ผกก.สภ.เมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

พนักงานสอบสวน สภ.เมืองตาก


พ.ต.ท.อิศรา เรือนอินทร์
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก

พ.ต.ท.ภานุวัฒน์ เกิดแสง
สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก

พ.ต.ท.อดุลย์ รวมชัย
สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.พาดร ถมยา
รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.สมชาย ยิ้มสิน
รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.ธนสาร คำพาลักษณ์
รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก

ร.ต.ท.ปรินทร พงศ์พรพิพัฒน์
รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก

ร.ต.ท.หญิงสุรีพร แซ่เจีย
รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก

ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก

ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก