สภ.เมืองตาก ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ติดต่อธุรการงานป้องกันปราบปราม ชั้น 3

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
ผกก.สภ.เมืองตาก

สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

งานสอบสวน สภ.เมืองตาก


พ.ต.ท.ภีมะพงษ์ มัดจุ
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก

พ.ต.ท.มนู ธุวะคำ
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก

พ.ต.ท.ภานุวัฒน์ เกิดแสง
สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.สุรศักดิ์ ด่อนแผ้ว
รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.จิตติพงศ์ จินาเคียน
รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.เกษม มั่งมี
รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.สมชาย ยิ้มสิน
รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.ธนสาร คำพาลักษณ์
รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.สุกัน กองฟู
รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.พิสันต์ ประภารัตน์
รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.สุทธิชัย รพีสันติ
รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.สันติพงศ์ ค้ำจุน
รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก

ร.ต.ต.เจริญ ชมโพธิ์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ร.ต.ต.อุดร เกวี
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.สมบัติ นิรมย์มณี
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.ชูชัย ริดจันทร์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.หญิงอักษิกา พรมวงษ์ป้อ
ผบ.หมู่(ธร.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.ศิวนัส อิ้มอนงค์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.ปรัชญา จังหวัดสุข
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.กฤษฎา ทรัพย์อนันต์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ส.ต.ต.คณิศร อยู่คุ้ม
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ส.ต.ต.ศราวุฒิ พิลาทอง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ส.ต.ต.สีหเดช ศรีหาอินทร์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก