สภ.เมืองตาก ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ติดต่อธุรการงานป้องกันปราบปราม ชั้น 3

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
ผกก.สภ.เมืองตาก

สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

งานจราจร สภ.เมืองตาก


พ.ต.ท.ธนานพ นิ่มสุวรรณ์
สว.จร.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.วิทยา เจริญกุล
รอง สว.จร.สภ.เมืองตาก

ร.ต.ท.ประสิทธิ์ มีมานะ
รอง สว.จร.สภ.เมืองตาก

ร.ต.ท.วิทย์ บัวอิ่น
รอง สว.(จร.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.วีระพล กาวี
ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.ประกอบ สุขใส
ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.ประสิทธิ์ ขำมี
ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.จรัล จันทร์ประทีป
ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.กิติพงษ์ มหานิยม
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.อภิชาติ ยิ้มยวน
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.ชุมพร เชื้อทอง
ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.ณัฎฐเดช สุรินทร์
ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.หญิง นงลักษณ์ กาวี
ผบ.หมู่(ธร.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.จักรพันธ์ บุบผะศิริ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.สิทธิชัย บัววรรณา
ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมืองตาก

ส.ต.ต.ประมาณ บุญรอด
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ส.ต.ต.จักราวุธ พิมสาร
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก