ยินดีต้อนรับสู่ www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
ผกก.สภ.เมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

งานอำนวยการ สภ.เมืองตาก


พ.ต.ท.บุญธรรม สังวร
สว.อก.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.หญิงชุติมา ปุ๊ดสาร
รอง สว.ธร.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.นพพล อนุสรณ์ประดิษฐ์
รอง สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.ท.หญิงมะลิวรรณ ชาวรัตนพันธ์
รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก

ร.ต.ต.วิมล พานทวีป
รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.สมัย กันทะ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.ฑิฆัมพร ต่วนเครือ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.หญิงจรรยา พิมพ์ทอง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.หญิงเนตรดาว การะเกด
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก