ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภ.เมืองตาก www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.เดชชาติ วัฒนพนม
ผกก.สภ.เมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

งานอำนวยการ สภ.เมืองตาก


พ.ต.ต.วีระ แสนหาญ
สว.อก.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.หญิงชุติมา ปุ๊ดสาร
รอง สว.ธร.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.หญิงมะลิวรรณ ชาวรัตนพันธ์
รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก

ร.ต.ท.วิมล พานทวีป
รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.สมัย กันทะ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.ฑิฆัมพร ต่วนเครือ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.หญิงจรรยา พิมพ์ทอง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.หญิงเนตรดาว การะเกด
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.ธรรศ พรมวงษ์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.หญิงจันทร์จิรา ชื่นใจชน
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ส.ต.ท.ศุภณัฐ นรสิงห์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก