สภ.เมืองตาก ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ติดต่อธุรการงานป้องกันปราบปราม ชั้น 3

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
ผกก.สภ.เมืองตาก

สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

งานอำนวยการ สภ.เมืองตาก


พ.ต.ท.บุญธรรม สังวร
สว.อก.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.นพพล อนุสรณ์ประดิษฐ์
รอง สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.ต.หญิงมะลิวรรณ ชาวรัตนพันธ์
รอง สว.(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.หญิงจรรยา พิมพ์ทอง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.วิมล พานทวีป
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.สมัย กันทะ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.ฑิฆัมพร ต่วนเครือ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ด.ต.หญิงเนตรดาว การะเกด
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก

ส.ต.ต.กฤษดา ทิพย์ปัญญา
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก