สภ.เมืองตาก ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ติดต่อธุรการงานป้องกันปราบปราม ชั้น 3

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
ผกก.สภ.เมืองตาก

สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองตาก


พ.ต.ท.ณัฐพล บุบผะศิริ
รอง ผกก.ป.สภ.เมืองตาก

พ.ต.ต.ปัณณทัต สมบูรณ์
สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.สิริดิษฐ์ รายะ
รอง สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ สีหะวงษ์
รอง สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.ท.พิทักษ์ ราชโสภา
รอง สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.สุเทพ เนื้อนิ่ม
รอง สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.ภุฒชงค์ ศรีแสงจันทร์
รอง สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.อภิชาติ ปัดภัย
รอง สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.เจษฎา ปะระปิน
รอง สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.วีระ แสนหาญ
รอง สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.สรธร ตรีประวัติ
รอง สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.ท.สุรพล ดีดทอง
รอง สวป.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.นพพล อนุสรณ์ประดิษฐ์
รอง สวป.สภ.เมืองตาก