ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภ.เมืองตาก www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.เดชชาติ วัฒนพนม
ผกก.สภ.เมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

การปฏิบัติด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ

แนวทางการปฏิบัติด้านมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆhttps://online.pubhtml5.com/igxj/gfqw/ https://online.pubhtml5.com/igxj/gfqw/#.YC-2fFO8NSE.lineme