ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภ.เมืองตาก www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
ผกก.สภ.เมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี ผกก.สภ.เมืองตาก เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมในดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์  วงษ์บุรี ผกก.สภ.เมืองตาก ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตรับผิดชอบ สภ.เมืองตาก ที่จะเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติในต่างจังหวัดหรือท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่ 2562 แต่ต้องทิ้งบ้านไว้หลายวันเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62 สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวติดต่อ ธุรการงานป้องกันปราบปราม ชั้น 3 สภ.เมืองตาก โทร.055-511355 , 055-513873