ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภ.เมืองตาก www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
ผกก.สภ.เมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ห้ามเผา ช่วงอันตราย 60 วัน ( 14 ก.พ. - 14 เม.ย.60 )

สภ.เมืองตาก ขอประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองตากทุกท่าน ตาม ประกาศจังหวัดตาก เรื่องขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงอันตราย 60 วัน ระหว่างวันที่ 14 ก.พ. - 14 เม.ย.2560 ผู้ใดฝ่าฝืนจุดไฟเผาป่า หรือเผาในที่โล่งพื้นที่ต่างๆ อาจมีความผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และประมวลกฎหมายอาญารวมทั้งข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่ได้กำหนดไว้โดยมีบทกำหนดโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 15 ปีปรับไม่เกิน 150,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบเห็นไฟใหม้ป่าหรือไฟไหม้ในที่โล่งพื้นที่ต่างๆ ขอให้ช่วยดับ และหากไม่สามารถดำเนินการได้ ขอได้โปรดแจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่า หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือสายด่วน 1362 หรือโทร.1384 หรือโทร.191 หรือโทร.สภ.เมืองตาก 055-513873 โดยด่วน