ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภ.เมืองตาก www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
ผกก.สภ.เมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

พ.ต.อ.เดชชาติ วัฒนพนม ผกก.สภ.เมืองตาก สั่งการให้งานป้องกันปราบปราม งานจราจร หน่วยบริการประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย(น้ำท่วม)ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดอุทกภัย(น้ำท่วม)และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ตาก หลายพื้นที่น้ำท่วม เตือนประชาชนรับมือ
พ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม ผกก.สภ.เมืองตาก สั่งการให้งานป้องกันปราบปราม งานจราจร และสายตรวจประจำตำบลทุกแห่งมีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดอุทกภัย(น้ำท่วม)ในพื้นที่ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด