สภ.เมืองตาก ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ติดต่อธุรการงานป้องกันปราบปราม ชั้น 3

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
ผกก.สภ.เมืองตาก

สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

คณะผู้บริหาร สภ.เมืองตาก


นายศิริชัย ดวงกมล
ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
ผกก.สภ.เมืองตาก/รอง ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองตาก

นายอนันท์ชัย ทวีเกื้อกูลกิจ
กรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองตาก

นายชุมพล จันทร์สายทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า/กต.ตร.สภ.เมืองตาก

นายสุรศักดิ์ ทองละมูล
นักธุรกิจ/กต.ตร.สภ.เมืองตาก

ด.ต.บัญชา ดำนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน/ กต.ตร.สภ.เมืองตาก

นายอัครวัฒน์ สังข์ทอง
นักธุรกิจ/กต.ตร.สภ.เมืองตาก

น.ส.ณัฐดา วงษ์จ้อย
กรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองตาก

นายประเสริฐ เละเซ็น
ประธานมูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห์/กต.ตร.สภ.เมืองตาก

นายสมคิด มณีโชติ
นักธุรกิจ/กต.ตร.สภ.เมืองตาก

นายชัยพร จันทร์วิไลนคร
กรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองตาก

นายสุชาติ คงเจริญ
กำนันตำบลน้ำรึม/กต.ตร.สภ.เมืองตาก

นายอนุวัช แสงทับทิม
กรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองตาก

นายสัญญา เพชรเศษ
กรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองตาก

พ.ต.ท.ธนานพ นิ่มสุวรรณ
สว.จร.สภ.เมืองตาก/กต.ตร.สภ.เมืองตาก

จ.ส.ต.เพชร สุภาโท้
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก/กต.ตร.สภ.เมืองตาก

พ.ต.ท.ภีมะพงศ์ มัดจุ
กรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองตาก

พ.ต.ท.ณัฐพล บุบผะศิริ
รอง ผกก.ป.สภ.เมืองตาก/เลขานุการ กต.ตร.สภ.เมืองตาก

พ.ต.ท.บุญธรรม สังวร
สว.อก.สภ.เมืองตาก/ผู้ช่วยเลขานุการ กต.ตร.สภ.เมืองตาก

ร.ต.อ.ภุฒชงค์ ศรีแสงจันทร์
รอง สวป.สภ.เมืองตาก/ผู้ช่วย เลขานุการ กต.ตร.สภ.เมืองตาก