สภ.เมืองตาก ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ติดต่อธุรการงานป้องกันปราบปราม ชั้น 3

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
ผกก.สภ.เมืองตาก

สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

: สภ.เมืองตาก

พบข้อมูล: 66 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
24 มิ.ย. 2560, 02:34 การดำเนินการแนวทางยกระดับ 6.89 MB 211
26 ม.ค. 2560, 06:27 สมัคร กต.ตร. 371.07 KB 162
4 มี.ค. 2559, 22:38 คู่มือการบริหารงานอาชญากรรมปี 2556 5.73 MB 265
20 ก.พ. 2559, 04:01 แนวทางการทำ io 5.96 MB 268
19 ก.พ. 2559, 23:57 คำสั่งควบคุมควมประพฤติวันนัยตำรวจ สภ.เมืองตาก ที่ 06/2559 7.75 MB 488
19 ก.พ. 2559, 14:48 มาตรการบังคับใช้กฎหมายวันมาฆบุชา 22 ก.พ.59 510.08 KB 211
11 ก.พ. 2559, 02:31 ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 6 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสรรหาผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 4 สถานี 1.52 MB 198
29 ก.ย. 2557, 06:03 ประกาศขายทอดตลาด ยานพาหนะชำรุด เสื่อมสภาพ 154.22 KB 402
9 ก.ย. 2557, 08:26 รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 29 ส.ค.57 948.55 KB 339
27 ส.ค. 2557, 04:55 รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 4 ส.ค.57 1.24 MB 621
4 ส.ค. 2557, 15:53 มอบหมายหน้าที่ 1 - 15 ส.ค.57 2.03 MB 478
4 ส.ค. 2557, 15:49 คำสั่งเวร ศปก.ประจำเดือน ส.ค.57 398.86 KB 444
30 ก.ค. 2557, 07:04 รายงานการประชุม มิ.ย.57 1.69 MB 275
16 ก.ค. 2557, 06:19 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ 16 - 31 ก.ค.57 1.54 MB 480
2 ก.ค. 2557, 05:34 คำสั่ง ควบคุมความประพฤติวันัย 131/2557 1.06 MB 608
2 ก.ค. 2557, 05:02 คำสั่ง ศปก.สภ.เมืองตาก ประจำเดือน ก.ค.57 354.41 KB 447
2 ก.ค. 2557, 04:32 จัดหน้าที่ 1 - 15 ก.ค.57 1.27 MB 371
29 เม.ย. 2557, 04:24 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7 /2557 549.87 KB 392
17 ก.พ. 2557, 15:43 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ 16 - 28 ก.พ.57 1.12 MB 447
17 ก.พ. 2557, 15:35 รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2557 516.27 KB 398